อิทธิพลในการเลือกบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรบ้าง

คนที่อยากลอง บุหรี่ไฟฟ้า ส่วนมากแล้วมีทุกเพศทุกวัยขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะลิ้มรสชาติแบบไหน และอยากได้ระดับนิโคตินประมาณไหน การใช้ บุหรี่ไฟฟ้า หรือการสูบไอ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อาจส่งผลต่อการเลือกบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละคน เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า จำเป็นต้องมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับบทบาทของคุณลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ในการกำหนดลักษณะผลิตภัณฑ์ ในที่นี้ เราใช้การวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อหาปริมาณปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงรสชาติ ระดับนิโคติน การปรับแต่ง หรือการใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมความอยากอาหาร จากการวิจัยคนหนุ่มสาว ที่สูบ บุหรี่ไฟฟ้า อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง มีการสำรวจความแตกต่างทางเพศ รสชาติเป็นคุณลักษณะที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือแบรนด์ และระดับนิโคติน รสชาติต่างๆมีทั้งรสลูกกวาดและรสผลไม้มีคะแนนอรรถประโยชน์สูงสุด ในขณะที่รสเมนทอลและยาสูบแบบคลาสสิกมีคะแนนต่ำที่สุด ผู้ชายและผู้หญิงต่างกันในด้านรสชาติ ระดับนิโคติน และความดึงดูดใจมากที่สุด ในบรรดาคนหนุ่มสาวที่สูบไอทุกสัปดาห์ รสชาติเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด แสดงว่าคนที่เลือกสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะเพศไหนดูจากรสชาติกลิ่นเป็นหลัก และรสชาติที่ได้รับความนิยมมักจะเป็นพวกขนมหวานหรือรสผลไม้ เพศยังส่งผลต่อความชอบของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับระดับนิโคตินที่ต้องการ การทำความเข้าใจว่าเหตุใดบุคคลจึงเลือกผลิตภัณฑ์ บุหรี่ไฟฟ้า เพราะตัวบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเลือกระดับนิโคตินเองได้ ทำให้ไม่ว่าจะเพศไหนอายุเท่าไหร่ ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกสูบบุหรี่ที่มีนิโคตินมาก แต่เลือกระดับว่าต้องนิโคตินเท่าไหร่ก็ได้ แถมยังมีรสชาติและกลิ่นที่หอมหวาน ไม่เหม็น